تصوير اصلي

نكات مهم

 • كليه پذيرفته شدگان موظف به مطالعه كامل راهنماي مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir مي باشند.
 • مرحله پيش ثبت نام را قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي و با توجه به راهنماي مربوطه به طور كامل انجام دهيد.
 • يك نسخه پرينت فرم تكميل شده در مرحله پيش ثبت نام را در روز تحويل مدارك به همراه داشته باشيد.
 • جهت انجام مرحله دوم ثبت نام فقط در زمانهاي اعلام شده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مراجعه فرماييد.
 • در تاريخ هاي اعلام شده مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را كامل نموده و به همراه داشته باشيد.
 • كليه پذيرفته شدگاني كه موفق به اتمام دوره تحصيلي قبلي تا تاريخ 1394/06/31 نشده اند، به هيچ وجه حق ثبت نام ندارند و هيچگونه اقدامي براي آنان ميسر نمي باشد اينگونه افراد ملزم به اتمام دوره تحصيلي قبلي بوده و پس از فراغت از تحصيل در دوره مذكور ميتوانند با مراجعه با سازمان مركزي واحد مشهد و ارائه گواهي اتمام دوره تقاضاي ثبت نام با تاًخير نمايند تا در صورت وجود ظرفيت و واجد شرايط بودن درخواست آنان بررسي و اعلام نظر گردد.
 • براي واريز شهريه به درج صحيح شماره حساب بانك دانشگاه و شناسه بانكي فرد پذيرفته شده در هنگام پرداخت الزامي است.
 • لازم است دانشجويان جهت پرداختهاي الكترونيكي شهريه داراي حساب سيباي بانك ملي و يا جام ملت بنام خود بوده و نسبت به ثبت آن در محل فرم ثبت نام اقدام نمايند.
 • هزينه خدمات آموزشي فقط براي يكبار در طول تحصيل دريافت مي شود.
 • پرداخت شهريه از كليه شعب بانك ملی و ملت سراسر كشور و نيز به صورت الكترونيكي و اينترنتي به شماره حساب اعلام شده و به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد قابل انجام است.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي پرستاري و مامايي و تربيت بدني قبل از شروع مراحل ثبت نام جهت معاينه پزشكي به پزشك مستقر در محل ثبت نام معرفي مي گردند.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي گروه پزشكي طبق ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بعد از فارغ التحصيلي ملزم به گذراندن دوره طرح خواهند بود.
 • تعيين نيمسال ورودي جهت شروع به تحصيل در برخي ار رشته ها توسط دانشگاه براساس رتبه قبولي و سهميه در محل ثبت نام اعلام خواهد شد.
 • اتباع خارجي در صورت دارا بودن شرايط لازم در مقطع بالاتر ادامه تحصيل خواهند داد و مجوز ثبت نام پس از بررسي صلاحيت امنيتي ، اقامتي اتباع مذبور خواهد بود. ضمناً اينگونه پذيرفته شدگان بايد پيوست شماره 10 را تكميل نمايند.
دانشگاه آزاد اسلامي

راهنمای مرحله اول ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد

 • به اطلاع مي رساند در راستاي تسهيل امور ثبت نام پذيرفته شدگان جديد دانشگاه و تكريم ارباب رجوع فرايند ثبت نام در دو مرحله انجام مي شود كه در مرحله اول پذيرفته شدگان عزيز قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي اطلاعات لازم را در سايت www.mshdiau.ac.ir تكميل مي نمايند(پيش ثبت نام)و مرحله دوم در داخل دانشگاه (ثبت نام حضوري)انجام مي شود لذا خواهشمند است پس ازطي مراحل زير جهت قطعي نمودن فرايند ثبت نام در تاريخ هاي اعلام شده به دانشگاه مراجعه فرماييد.
 • 1- مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد www.mshdiau.ac.ir (پيش ثبت نام )
 • 2- مراجعه به بخش ثبت نام ورودي هاي جديد در سايت دانشگاه آزاد اسلامي
 • 3- مطالعه راهنماي ثبت نام
 • 4- كليك مرحله شروع فرايند ثبت نام و ثبت اطلاعات مطابق فايل راهنما
 • 5- تهيه يك نسخه پرينت از اطلاعات ثبت شده
 • 6- پرداخت شهريه( بصورت الكترونيكي ) با توجه به كد شناسه بانكي درج شده در پرينت مرحله (5) مطابق اطلاعات شهريه مندرج در سايت دانشگاه.
 • تذكر 1 : پرداخت شهريه به شماره حساب 0271107110000 بانك ملي و شماره حساب 4300002043 بانك ملت به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از طريق شعب بانكهاي ملي يا ملت در سراسر كشور
 • تذكر 2: پرداخت شهريه ثابت ،هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه جهت انجام مراحل بعدي الزامي است.
 • 7- آماده نمودن مدارك مورد نياز ثبت نام جهت ارائه به دانشگاه در تاريخ تعيين شده.
 • زمانبندي و آدرس محل ثبت نام رشته هاي بدون آزمون مطابق جدول ذيل از تاريخ 1394/06/14 از ساعت 7:30 لغايت 17 عصر

  تاريخ رشته هاي تحصيلي آدرس و محل ثبت نام

  1394/06/25

  حسابداري - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - جغرافيا - تربيت بدني - كامپيوتر - پزشكي - شيمي - فيزيك - ديني و عربي - مربي بهداشت مدارس

  مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قاسم آباد - بلوار اماميه - خيابان استاد يوسفي - دانشكده فني مهندسي - سالن تربيت بدني دانشگاه

  1394/06/26

  مهندسي ورزش - مهندسي معماري - پرستاري - مامايي - نقاشي

  1394/06/28

  عمران - اتاق عمل - هوشبري - علوم آزمايشگاهي - مطالعات خانواده - مكانيك - آموزش و پرورش ابتدايي

  1394/06/29

  علوم سياسي - شهرسازي - مهندسي پزشكي - مهندسي شهرسازي - برق - آمار

  1394/06/30

  الهيات - فن آوري اطلاعات - طراحي صنعتي - علوم اجتماعي - علوم قرآن و حديث

  1394/06/31

  زمين شناسي - رياضي - زيست شناسي - زيست شناسي سلولي و مولكولي )زيست فناوري ( - حقوق - متالورژي مواد - رباتيك - زبان انگليسي - ادبيات فارسي - زبان فرانسه - ادبيات عرب

  دانشجويان پذيرفته شده مجتمع بين المللي گلبهار از روز اول تا ششم در مجتمع مذكور ثبت نام مي نمايند.

  گلبهار - انتهاي بلوار استقلال به سمت راست اولين چهارراه سمت چپ بعد از مسكن مهر


راهنمای مرحله دوم ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد

 • پذيرفته شدگان گرامي : در صورتي مجاز به ادامه فرايند ثبت نام در اين مرحله (دوم) مي باشيد كه مرحله اول يا همان مرحله پيش ثبت نام را با موفقيت در سايت www.mshdiau.ac.ir به انجام رسانده باشيد.
 • 1- همراه داشتن اصل و تصوير مدارك مورد نياز ثبت نام جهت ارائه به دانشگاه طبق راهنماي سايت.
 • 2- به همراه داشتن يك نسخه پرينت از اطلاعات ثبت شده در مرحله قبل از مراجعه به دانشگاه.
 • 3- مراجعه به محل ثبت نام در دانشگاه در تاريخ اعلام شده .
 • 4- مراجعه به قسمت احراز هويت(مرحله اول): دانشجويان مرتبط با ستاد شاهد و ايثارگران بايستي معرفي نامه بنياد خود را به نماينده مالي مستقر در بخش ثبت نام تحويل داده تا تاييد و درصد تعهد در حساب دانشجو ثبت شود.
 • 5- بررسي شرايط نظام وظيفه عمومي(مخصوص آقايان)- مرحله دوم.
 • 6- ارائه فيش پرداخت شهريه (همچنين در صورت نداشتن اصل مدرك تحصيلي با ارائه گواهي موقت و سفته به مبلغ ده ميليون ريال به عنوان ضمانت).
 • 7- تشكيل پرونده تحصيلي.
 • 8- بررسي و كنترل اطلاعات ثبتي شما با ارائه اصل مدارك.
 • 9- صدور فرم معرفي به دانشكده.
 • 10- مراجعه به گروه و مشاوره با استاد راهنما جهت انتخاب واحد
 • 11- مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه (www.mshdiau.ac.ir) - قسمت دانشجويان وانجام انتخاب واحد براي دانشجويان ورودي نيمسال اول

مدارك مورد نياز براي ثبت نام پذيرفته شدگان

 • 1- اصل مدرك تحصيلي مقطع قبلي
 • اصل مدرك ديپلم و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارداني پيوسته
 • اصل مدرك پيش دانشگاهي و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته
 • اصل مدرك كارداني و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ناپيوسته
 • اصل مدرك كارشناسي و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • اصل مدرك فوق ليسانس و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي
 • تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه گواهي موقت فراغت ازتحصيل و سفته به مبلغ ده ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و كارشناسي و سفته به مبلغ بيست ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري عمومي و سفته به مبلغ چهل ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع دكتراي تخصصي و سپردن تعهد مبني بر ارائه اصل مدرك ثبت نام حداكثر تا پايان ترم جاري ثبت نام نمايد.
 • توجه : سفته پس از ارايه اصل مدرك عودت خواهد شد.
 • 2- اصل شناسنامه و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه
 • 3- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير كارت ملي
 • 4- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه (پذيرفته شدگان پسر مشمول12 قطعه عكس 4*3)
 • 5- مداركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد و 3 برگ تصوير آن :
 • الف - كارت پايان خدمت . ب- كارت معافيت دائم . ج- كارت معافيت موقت كه زمان آن منقضي نشده باشد . د- شاغلين نيروهاي مسلح با ارائه گواهي عكس دار از ستاد نيروي مربوطه مبني بر موافقت با ادامه تحصيل . ه- متعهدين خدمت در آموزش و پرورش بايد علاوه برگواهي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ، مورد نياز بودن رشته و همچنين منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از اتمام تحصيلات در گواهي ذكر شده باشد. و - برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت كه زمان آن منقضي نشده باشد . ز- مشموليني كه از تاريخ فارغ التحصيلي تا زمان ثبت نام بيش از يكسال نگذشته باشد نيازي به ارائه برگه اعزام ندارند. ژ- پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه كه فاقد اصل مدرك تحصيلي مي باشند بايد برگه لغو معافيت تحصيلي دوره قبل خود را بهمراه داشته باشند
 • مشموليني كه در حين خدمت سربازي مي باشند بايد گواهي از يگان خدمتي مبني بر نداشتن غيبت قبل از اعزام يا در حين خدمت همراه داشته باشند.
 • تذكر مهم : حداكثر طول تحصيل براي مشمولين طبق اعلام معاونت وظيفه عمومي ناجا براي كارشناسي پيوسته 5 سال ، كارشناسي ناپيوسته 3 سال ، كارداني پيوسته و ناپيوسته 2.5 سال ، كارشناسي ارشد 3 سال ، دكتراي عمومي 8 سال و دكتري تخصصي 5 سال است .
 • 6- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثار گران منطقه 1 مشهد جهت تعهد و تخفيف شهريه ويژه دانشجويان تحت پوشش بنياد از آدرس (انتهاي خيابان كوهسنگي – اسدي 31/6).
 • 7- يك نسخه پرينت از فرم تكميل شده ثبت نام در سايت www.mshdiau.ac.ir
 • 8- تكميل تعهد نامه هاي مربوطه اخذ شده (مربوط به مقطع پذيرفته شدگان) از سايت دانشگاه.
 • 9- يک نسخه چاپي از کارنامه قبولی آزمون پذيرفته شده.
 • 10- پرداخت و ارائه اصل فيش پرداختي شهريه و يك برگ تصوير آن
 • 11- كليه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارداني ناپيوسته و كارداني پيوسته كه با مدرك پيش دانشگاهي و ديپلم نظام قديم و ديپلم نظام جديد اقدام به ثبت مي نمايند مي بايست با مراجعه به اداره پست و نسبت به درخواست تاًييديه مدرك تحصيلي اقدام نموده و رسيد پستي آنرا به محل ثبت نام تحويل نمايند.
 • تذكر1 : كليه پذيرفته شدگان حتماً بايستي فارغ التحصيل مقطع قبلي باشد و سپس نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايد. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد.
 • تذكر2 : قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارداني پيوسته بايستي حتما كد ديپلم آنها با رشته پذيرفته شده مطابق جدول دفترچه ثبت نامي باشد و بعد از آن نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد و دانشگاه مسؤوليتي در قبال بازگشت شهريه نخواهد داشت .
 • تذكر مهم: ثبت نام اتباع خارجي فقط بصورت حضوري مي باشد و از طريق سايت اينترنتي اقدامي لازم نيست .

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي ورودي هاي مهر

 • پذیرفته شدگان گرامی پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام در صورتی مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشید که از طرف دانشکده مربوطه به عنوان ورودی مهر 1394 تعیین گردید .
 • 1- انجام مراحل اوليه ثبت نام و واريز شهريه ثابت
 • 2- دريافت فرم انتخاب واحد ترم اول از دانشكده
 • 3- ورود به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir
 • 4- انتخاب گزينه اطلاعات تحصيلي و ثبت نام
 • 5- انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
 • 6- وارد نمودن كدكاربري ، كلمه رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحه شخصي
 • 7- انتخاب گزينه آموزش
 • 8- انتخاب گزينه عمليات انتخاب واحد
 • 9- وارد نمودن كد مشخصه درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط آن
 • 10- قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
 • 11- تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
 • 12- مشاهده و چاپ برگه انتخاب واحد
 • 13- امضاء برگه انتخاب واحد و تحويل به اداره آموزش دانشكده
 • در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي به بخش تماس با ما در سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمائيد.
 • توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)و فقط در ايام اعلام شده درسايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قابل انجام است.